BULLETIN nr. 51 - januari 2013

Volledige pagina
Pagina afdrukken

Algemene Ledenvergadering 2013

op donderdag 28 februari 2013 in het Schoolhuis te Rijnsaterwoude;
aanvang 20.00 uur; vanaf 19.30 uur wordt een kopje koffie aangeboden.

Ook niet-leden zijn van harte welkom bij deze bijeenkomst. Wanneer zij willen deelnemen aan eventuele stemmingen, kunnen zij ter plaatse lid worden.


Een kloppend Groene Hart - Een krachtig Groene Hart.

Dit is de veelbelovende titel van een rapport dat door de Rabobank, met medewerking van vele anderen, tot stand is gebracht. Wat zijn de sterkten en zwakten, de kansen en bedreigingen van het Groene Hart? Hoe verhouden zich de vaak tegengestelde belangen van agrariŽrs, bedrijven, bewoners en recreanten?

Onze doelstelling is eenduidig: het behoud van het open landschap. Om die effectief te kunnen behartigen moeten wij ons realiseren binnen welk speelveld onze activiteiten plaats vinden. Het bestuur prijst zich dan ook gelukkig dat de heer Aad Smit, directievoorzitter van de Rabobank Groene Hart Noord, over het Rabobank rapport een presentatie komt houden.

AGENDA

PAUZE

Bijdrage 2013

Onze vereniging voert een zuinig financieel beleid, maar kan toch niet helemaal zonder inkomsten, want er valt nog steeds veel te doen voor het behoud van het open landschap. Al enige jaren heffen wij geen contributie, maar rekenen wij op vrijwillige bijdragen.

Graag nodigen wij alle leden uit ook voor 2013 een vrijwillige bijdrage over te maken op ons bankrekeningnummer 9348409 ten name van Ver tot behoud v open landschap Kaag en Braassem e.o. te Woubrugge.

E-mail-contact

Wij informeren onze leden bij voorkeur via e-mail. Dat past ook binnen ons zuinige beleid. Helaas gaan soms contacten verloren, omdat wijzigingen in contactgegevens ons niet altijd bereiken. Wij verzoeken iedereen daarom vriendelijk wijzigingen in contactgegevens, met name wijziging van het e-mail adres, door te geven aan ons secretariaat (zie briefhoofd).